Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Панева – Областен управител на област Хасково
СЕКРЕТАР: Катя Крушкова – Директор в дирекция АКРРДС в Областна администрация Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Вълчева – заместник-кмет на община Хасково
 2. Яшо Минков – заместник-кмет община Димитровград
 3. Кръстю Делииванов - заместник-кмет община Ивайловград
 4. Илия Илиев - Заместник-кмет на община Любимец
 5. Иван Семерджиев — Заместник-кмет на община Маджарово
 6. Нуртин Сабри — Заместник-кмет на община Минерални бани
 7. Снежана Янева — Директор на дирекция "Хуманни дейности", община Свиленград
 8. Живко Чакъров — Заместник-кмет на община Симеоновград
 9. Рушен Ахмед — Заместник-кмет на община Стамболово
 10. Данчо Трифонов — Заместник-кмет на община Тополовград
 11. Валентина Димулска — Заместник-кмет на община Харманли
 12. инж. Анна Джурова — Любенова — Началник РО "НСК" Хасково към РДНСК на ЮЦР
 13. Тюркян Исмаил — Главен експерт, дирекция "ПД", направление БРЗТЗ на РИОСВ - Хасково
 14. Венцислав Кирчев — Директор ОДМВР - Хасково
 15. Димитър Владимиров — И.Д директор РДСП - Хасково
 16. Светла Велева — Началник отдел в "Статистически изследвания - Хасково"
 17. Янко Дуков — Директор на дирекция "Регионална служба по заетостта - Хасково"
 18. Валентина Делчева — Директор на дирекция АПФСДЧР в ОД "Земеделие" - Хасково
 19. Д-р Соня Димитрова — Директор "Регионална здравна инспекция - Хасково"
 20. Христина Боева — Началник на "Регионален инспекторат по образование - Хасково"
 21. Илияна Павлова — Сдружение "Свят за всички" Хасково
 22. Ирена Григорова — Център "Отворен свят" Хасково