Showing 61 - 80 of 95
#Title
 
61Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
62Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
63Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
64ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
65ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
66П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
67Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
68Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
69На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
70Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
71Заповед №ДС-06-24
72ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
73З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
74Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
75Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
76СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
77ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
78Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
79Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
80ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.