Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост


Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти-частна собственост за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на ж. п. линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час", Фаза 2: Първомай-Свиленград, на територията на община Хасково, област Хасково. Имотите са подробно описани в Решение на МС, № 34/21.01.2016г.

Решение №34/21.01.2016г., Обявление