Община Минерални бани


Кмет: Мюмюн Искендер
Адрес: Общинска администрация Минерални бани 6343
Тел.: +35937222020
Територия: 215 кв.км
Брой населени места: 12
Население: 7 592 души
http://www.mineralnibani.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Минерални бани е разположена върху територия 215 кв.км., в северната част на Източните Родопи. Този регион се характеризира с хълмист релеф, топъл континентален климат и умерени валежи. Надморската височина в общината е от 50 до 500 м.
Общинският център Минерални бани е разположен на 18 км. от областния град Хасково, на 100 км. от границата с Турция и Гърция и на 11 км. от главния път Е-80 (София - Пловдив - Истанбул). Разположен е в чудесна местност, с прекрасна горска растителност и кристално чист въздух. Общината обхваща 12 населени места с общо население 7 592 души.
Минералната вода - най-ценният природен ресурс в общината, е хипертермална (57С) и има уникален химически състав. Тя извира от 14 минерални извора с дебит 1500 л./мин. Характеризира се като сулфатно-натриева, калциева и флуорна.
Курортът е профилиран в лечението на болести на периферните артерии от органичен и функционален тип - облитериращи заболявания (ендоартрити), болестта на Бюргер, болестта на Рейно, вегетативни и диабетни ангиопатии, гинекологични заболявания, болести на опорно-двигателната система, кожни болести и др.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
На територията на община Минерални бани няма изградени големи промишлени предприятия. Промишленият облик на общината се дава от множеството малки шивашки цехове, разположени в различни села и произвеждащи продукция главно на ишлеме. Шие се предимно спално бельо, конфекция и трикотажни изделия.
Селското стопанство е ключов отрасъл за община Минерални бани. Основните земеделски култури, отглеждани в общината са зърнено-фуражните, лозовите насаждения и техническите култури. Общината е известна с най-високите си средни добиви от винени сортове лозя в цялата област - 730 кг/дка.
Туризмът в Минерални бани - балнеоложки, селски и екологичен, има най-голям потенциал за развитие и най-добри перспективи за привличане на чуждестранни инвестиции. Благоприятният климат, екологичната природа, уникалните лечебни свойства на минералната вода, и добрата транспортна достъпност до курорта са факторите, които определят развитието на туризма в общината. Курортът има развита инфраструктура и добра почивна база: хотелски комплекси, почивни станции и частни квартири. Много посещаван през лятото е откритият плувен басейн с олимпийски размери, разположен в централния парк на курорта. Увеличението в броя на туристите, посетили Минерални бани за последните години, е красноречиво доказателство за популяризирането на курорта и нарастване значението му на възлов туристически център за региона.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Бъдещото развитие на община Минерални бани е тясно свързано с развитието на туризма и най-вече на балнеоложкия туризъм. Освен минералните извори, плюс за развитие на туризма е и изключително богатото историческо наследство на общината. Според историческите сведения, тук е бил разположен така нареченият град Топлицос / Топлика / с над 12 000 жители. Разкритите археологически паметници потвърждават, че около минералните извори е кипял интензивен живот през различните исторически периоди. Особен интерес представляват и останките от старинни крепости. Крепостта "Калето" е сравнително най-добре запазената историческа забележителност на територията на курорта. Тя е била строена през римско време от големи рустицирани каменни блокове и е служила за отбрана на селището, възникнало през II в.н.е. Останки от времето на траките са така наречените "Шарапани". За тях се предполага, че са били тракийски винарници. Те представляват скални вдлъбнатини /котли/ с наклонено дъно и съединителни канали /улеи/.