Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане


Проект за обществено обсъждане на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ)