Катя Панева с отчет за работата си като областен управител на Хасково


През изминалите 7 месеца се справихме по най-добрия начин с ангажиментите в Областна администрация – Хасково. Заслуга за това има екипът, на който искам изрично да благодаря! Със сигурност сме можели да направим още много повече, но е по-важно, че имаме удовлетвореност от свършеното. Приех поста като предизвикателство и смятам, че се справих добре. Надявам се следващият областен управител да продължи да изпълнява както трябва ангажиментите си. Това заяви областният управител на Хасково Катя Панева, която днес представи на пресконференция отчета си, от назначаването си на 5 януари 2022 г. до днес.

В изложението си Катя Панева посочи, че още при встъпването си в длъжност изпрати доклад до МРРБ за   състоянието на пътната инфраструктура в област Хасково, като подчерта, че повечето от приоритетните отсечки са пред завършване. Много добра моя лична инициатива бе организирането на срещи между кметовете на общини от региона и народите представители от 29-ти Многомандатен район. В тях имаше много добър диалог и желанието е подобни срещи да продължат, допълни тя.

Още от първите ми дни като областен управител приех присърце влошеното състояние на обект „Изворът на Белоногата“ в Харманли. Затова предприех действия и през месец май историческата недвижима културна ценност влезе в управление на Областна администрация. За да стигнем до момента, в който предстои сключването на договор за  предоставяне на обекта за управление на Община Харманли, коментира Катя Панева.

В отчета си тя се спря и на класификацията на язовирите по степен на опасност в региона. Обясни, че напълно тя е приключила за общините Хасково и Димитровград, документално е приключила или почти в още няколко общини, като изгледите са до края на 2023 г. процедурата да бъде финализирана.

Областният управител засегна темата с нерегламентираното удължаване на транспортната схема на община Хасково, като се надява, че след обявяването на обществена поръчка, тя ще бъде успешна, без да се стопира и забавя с оспорване например, за да се изберат най-добрите фирми, които да предложат най-доброто обслужване за жителите.

В отчета бяха засегнати още наложената на ТЕЦ „Марица 3“ принудителна административна мярка, създадените Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г., Областен съвет по превенция на домашното насилие, започналата комуникация  с Министерски съвет, за да се потърсят варианти за довеждане на вода от река Въча до общините Хасково и Свиленград. Внимание бе обърнато и на летище „Узунджово“, за което стартира процедура за безвъзмездното му връщане от Община Хасково на Държавата.

В много от случаите приемах нещата като лична кауза, за да постигам най-добрите решения за жителите на област Хасково, заяви в края на мандата си областният управител на Хасково Катя Панева. С отчета й може да се запознаете в следващите редове:

 

Представям на вниманието Ви накратко отчета ми като областен управител на област Хасково за периода от 6 януари на 2022 г. до първите дни на август месец 2022 г.

Още с встъпването ми в длъжност двамата заместник-областни управители Виолета Желева и Мартин Узунов ме запознаха добре с текущите задачи, обсъдихме и много ангажименти, чиито срокове изтичаха и трябва да бъдат приключени. Независимо от обстоятелствата, справихме се с екипа на Областна администрация – Хасково. Благодаря на всички колеги за добрата работа! Имам удовлетвореност, че съм приключила почти всички казуси, дори съм започнала нови, които смятам за важни, наред с текущите задачи. Ежедневните неотложни решения няма как да бъдат изложени в доклада, но те са решавани в минимални срокове.

Първото нещо, което направих при встъпването ми в длъжност, бе да изготвя и изпратя доклад до МРРБ за състоянието на пътната инфраструктура в област Хасково, посочвайки в него приоритетите за 2022 г.

В началото на мандата, в дух на приемственост, получих грамота в категория „Социална отговорност“ от Конкурса за добри практики за 2021 г., организиран от Института по публична администрация.

В първите дни от управлението ми изтичаше тежък период в условия на пандемия и последвалите кризи по всички направления. Oт първостепенна важност бе да продължим да вземаме отговорни решения във връзка с повишената заболеваемост от ковид 19. С отговорните институции направихме необходимото, за да ограничим в максимална степен разпространението на заболяването. В постоянна връзка сме с тях, за да реагираме в условията на следващи вълни на коронавируса.

На 21 януари посрещнах командира на Втора Тунджанска механизирана бригада - Стара Загора бригаден генерал Станимир Христов, назначен за командир на бригадата от 15.01.2022 г., изразявайки желание за продължаващо сътрудничество.

В края на януари, по моя инициатива организирахме срещи между кметовете на общините в област Хасково и народните представители от 29-ти МИР. Срещите бяха проведени до края на юни месец, с амбицията отделните страни да споделят проблеми и заедно да търсим решения. Сред основните теми бяха свързани с ВиК сектора, качеството на питейната вода, инфраструктурата и в частност – необходимостта от изграждане на пречиствателни станции в Свиленград, Минерални бани, Симеоновград и др. Сериозно внимание бе обърнато на безводието, което се отразява на населени места в област Хасково от близо 20 години и конкретно в три общини - Харманли, Симеоновград и Хасково, на чиито територии са селата Поляново, Брягово, Александрово и Константиново. Подготвихме количествена сметка и план, с които информирахме МРРБ за необходимостта от изготвяне на проект и финанси за реализирането му, за да се реши проблемът с безводието в посочените населени места. В Хасково е наложително да бъде реализиран Воден цикъл, за да се намалят огромните загуби вътре в града. По този повод акцентирах, че е важно кметовете да подават участъците от инфраструктурата, които са най-компрометирани, тъй като в момента се изготвят регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), а инвестициите ще са с европейски средства. От Община Стамболово наблегнаха на кладенци за питейна вода покрай Арда, до които реката се приближава при обилни валежи, както и за евентуално претоварени камиони с инертни материали от кариера в Долно Черковище. Очерта се още ремонтът на недовършения околовръстен път на Любимец, който се намира между два републикански пътя, съединяващ Любимец с Ивайловград, както и свързаната с него и в окаяно състояние отсечка Маджарово – Бориславци – Дъбовец. От Община Тополовград, пък, наблегнаха на ремонтиращия се път към „Мини Марица-изток“, като поискаха да се рехабилитират необхванати от него участъци. Бяха коментирани още пътни отсечки в лошо състояние в региона, като тази до село Маточина, проекта за изграждане на околовръстен път на Хасково, както и въпроси и теми, касаещи общините и населените места. Сред тях - намаляващите лекари и медицински сестри в по-отдалечените региони и проблемите в здравеопазването като цяло, безработицата и възможността да се назначават по програми повече хора към общините, класификацията на язовирите, почистването на речните корита, ограничаване на нерегламентирани сметища, допълнителна охрана по селата и др. Получи се добър диалог между властите и желанието е подобни срещи да продължат и в следващи периоди.

Още от първите ми дни като областен управител приех присърце влошеното състояние на обект „Изворът на Белоногата“ в Харманли, притежаващ статут на историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Проведох срещи с кмета на Харманли Мария Киркова, с министъра на културата Атанас Атанасов, със специалисти от Министерствата на културата и на регионалното развитие и благоустройството. Резултатът не закъсня. В края на май месец обект „Изворът на Белоногата“ премина в управление на Областна администрация – Хасково. На свое заседание Общински съвет – Харманли прие решение, че може да започне процедура за предоставяне на обекта за управление. На тази основа Община Харманли направи мотивирано искане, че желае имотът да й бъде предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. Решението мина и през Министерски съвет, като предстои сключването на договор.

На 31 януари участвах в конференция „ЕС и миграцията“, която бе част от инициативата ,,Български гласове за Европа". Акцентирах, че границата на България е външна за ЕС и трябва да се засили контролът по пунктовете ни с Турция, за да се гарантира сигурността на всички държави-членки.

Още при встъпването ми, както и малко преди това, бяха констатирани огнища на инфлуенца по птиците. На 31 декември 2021 г. се е състояло заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с инфлуенца по кокошки (39 500 броя) в хасковското село Криво поле. На 13 януари 2022 г. също проведохме заседание, във връзка с инфлуенца по пекински патици (5800 броя) в стамболовското село Жълти бряг. Заседание свиках и на 1 февруари, след разразилото се огнище на инфлуенца по кокошки (4000 броя) в димитровградското село Брод. По това време установихме, че по новата наредба, влезнала в сила 2021 г., общините нямат терени за загробване. Стартирах такава процедура и направих среща, за да изискам от общините да посочат подходящи терени за загробване. В началото на март, пък, на заседание на Областната епизоотична комисия обсъдихме мерки за обектите за отглеждане на свине за лични нужди, във връзка с Африканската чума по свинете.

На 3 февруари се срещнах с председателя на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия - Хасково и Съюза на архитектите в България - Дружество Хасково арх. Нина Танчева. Обсъдихме идеи за създаването на нов и модерен облик в населените места от региона.

На 9 февруари с генералния консул на Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю обсъдихме двустранните отношения и възможности за бъдещо сътрудничество, конкретно по трансгранични програми.

На 16 февруари свиках  Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково, където бе обсъден държавният план-прием за учебната 2022-2023 година за учениците след 7 клас. На 23 февруари допълнително се проведе онлайн заседание на Комисията по заетост, на което бе разгледано и обсъдено предложение на РУО - Хасково за реализиране на държавния план-прием за учениците след 7 клас. 

На 17 февруари участвах в срещата на министъра на транспорта и съобщенията на България Николай Събев и министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Адил Караисмаилоглу, в Свиленград, на която бяха коментирани мерки за подобряване на организацията на работа на ГКПП Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Тогава споделих, че още при встъпването ми в длъжност съм изпратила доклад до регионалния министър за необходимост от ремонт на участъци по АМ „Марица“. Непосредствено след това разговарях с със заместник-директора на Териториална дирекция „Южна морска“ към Агенция „Митници“ Стефан Марашев по темата за увеличените опашки по АМ „Марица“. Възможности за сътрудничество в сферата на трансграничните проекти обсъдих и с генералния консул на Генералното консулство на България в Одрин Борислав Димитров. Освен развитието на икономиката и насърчаването на културния обмен, обсъдихме приоритетът на дипломатическата мисия в Одрин за повече богослужения на български език.

В края на февруари и началото на март в Областна администрация започнахме сериозна работа по посрещането и настаняването на украински бежанци. Създадохме Кризисен областен център, който да координира и взаимодейства с кризисния щаб към Министерски съвет и другите отговорни институции. Бяха проведени ред редовни, неприсъствени заседания и онлайн срещи, включително и с останалите областни управители. Първо открихме телефон, на който да се подава информация, касаеща пристигащите на територията на област Хасково, вследствие от военния конфликт в Украйна. Проведохме редица срещи по места с украински бежанци, за да им обясним какви права имат, как действа статутът за временна закрила  и какви стъпки трябва да предприемат, докато са на българска територия, за да имат нормален достъп до здравни грижи, социални услуги, до пазара на труда. За част от тях осигурихме и безплатна психологическа помощ.

Продължава работата по класификация на язовирите по степен на опасност в региона. Документално и на терен е приключена класификацията на язовирите в община Димитровград, също почти напълно и в община Хасково. Документалната проверка е приключила за общините Свиленград, Маджарово, почти всички или по-голяма част в общините Ивайловград, Харманли, Любимец. Вървят и проверките на терен. Дали сме си срок до края на тази година да приключим документално с още 2 или 3 общини, а до края на 2023 – документално и на терен поне на 2/3 от язовирите в област Хасково. През 2019 г. започна прехвърлянето на язовирите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ (ДПУСЯ). Оттогава досега на предприятието са прехвърлени 16 язовира. За 3 от тях - в селата Малко Градище, Царева поляна и Смирненци - имаше забавяне с прехвърлянето. Това стопира частично процедурата, но те вече са прехвърлени, стопанисват се и за поддръжката им отговаря ДПУСЯ, както трябва да бъде, защото предприятието има хидроинженери и бюджет за това. Благоприятното развитие стана след множество разговори с ресорните министерства и с усърдната работа от страна областната администрация.

Един от най-наболелите проблеми бе с общинска, областна и републиканска транспортна схема за обществени превози на пътници с автобуси. В края на март изпратих писмо до компетентните институции, с молба да извършат проверки, тъй като близо 6 години Община Хасково не бе провела съответните процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)  или Закона за концесиите (ЗК). За мен бе важно да не оставя малките населени места без транспорт и заради това, въпреки че не бе редно, издадох решение за „спешна мярка“ за удължаване на договорите за срок от 4 месеца. Важно е процедурата да се състои, за да бъде защитен общественият интерес, като се изберат фирмите, предлагащи най-добрите и качествени услуги, тъй като в противен случай се нарушават основни принципи в законодателството и липсва прозрачност. Радвам се, че това най-накрая стана и Община Хасково обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на транспортната схема. Така ще има конкурентен подбор на фирми, които ще предложат най-доброто обслужване за жителите.

В първите дни на април месец още два гранични пункта за връзка между България и Гърция започнаха да  функционират отново - ГКПП Ивайловград – Кипринос и ГКПП Златоград – Термес. Изразявам удовлетворението си от този факт, защото това бяха важни за мен приоритети, включително докато бях народен представител. Двата пункта бяха затворени заради ковид ситуацията, но след падането на мерките, те продължаваха да бъдат затворени. Като областен управител проведох ред разговори с народни представители и представители на отговорни институции и се радвам, че се стигна до разрешение за отваряне специално на граничния пункт при Ивайловград, който е много важен за града.

В средата на април месец приветствах участниците в Харманли на Кръгла маса „Местно развитие и иновативни практики на миграция, мобилност, интеграция и включване“, която постави въпросите за интеграция в обществото на идващите нови хора във всеки един регион.

На 15 април проведохме заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, от което стана ясно, че по-малко са тежките пътнотранспортни произшествия и ранените за първото тримесечие на 2022 г. в област Хасково, спрямо същия период на миналата година. В заседанието бяха коментирани завършилите и предстоящи пътни ремонти, както и почистването на АМ „Марица“. На него бе уточнено, че през първото тримесечие на годината са се изкърпвали участъци със студена асфалтова смес, монтирани ограничителни системи и сигнализации. Подчертано бе още, че завърши ремонтът на пътя Върбово – Долни Главанак, че продължава ремонтът на магистрала „Марица“ от 94-ти до 107-ми км, на участъци от пътищата Стара Загора – Димитровград, Хасково – Симеоновград. Започна и рехабилитацията на 23,4 км от път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем, по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

На по-късен етап изисках справка от Областното пътно управление за развитието по включените в доклада ми до МРРБ отсечки в региона. Бях информирана, че е довършена отсечката по коридор № 9, която е в село Радиево, част от пътя Димитровград – Стара Загора, като остава само да се сложи маркировка и пътни знаци. Настоявах това да стане възможно най-бързо, тъй като този участък е свързан с едни от най-натоварените пътища в България. Приключи ремонтът на участъка на АМ „Марица“ от Капитан Андреево към Свиленград и продължава ремонтът в противоположното платно на магистралата в същия район, който трябва да завърши до 30 септември тази година. В същия срок трябва да бъде ремонтиран пътят Генералово – Капитан Андреево. Това се отнася и за пътя Хасково – Симеоновград, през Узунджово. В изпратения от мен доклад фигурираше пътят Средец – Опан – Симеоновград, който към този момент е в процес на изчакване, защото трябва да приключат дейностите по коридор №9, за да започне ремонт, като причината е, че тежкотоварният трафик се пренасочва през Опан. В доклада посочих и тежкото състояние на т. нар. стар път Хасково – Пловдив, за който в АПИ има проект за частичен ремонт, но все още няма отговор дали е одобрен. 

Ще отбележа още, че Областна администрация – Хасково се присъедини със символична информационна кампания в отбелязването на 29 юни - Ден на безопасността на движение по пътищата.

Принудителна административна мярка на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград бе наложена със заповед от 21 април на МОСВ и РИОСВ. На 9 юни Екоминистерството актуализира Комплексното разрешително на Централата, чиито условия са по-строги. Правилата трябва да се спазват, особено когато става дума за екологичното законодателство. Ние, като институции, и аз специално, като областен управител, имам задължението да съблюдавам и да реагирам, когато има основателни съмнения за нередности в поверената ми територия. Затова съгласно чл. 159 ал. 2 съгласно Закона за опазване на околната среда, се пломбираха местата за подаване на гориво. Темата с ТЕЦ „Марица 3“ е в развитие, включително в съдебна фаза, в която институцията на областния управител беше включена като заинтересована страна.

За постигане на по-голяма прозрачност при работата с гражданите, Областна администрация – Хасково предлага на сайта си от началото на май месец „Деловодна справка“, с която могат да се следят на какъв етап са подадените преписки, за да улесняваме гражданите и институциите.

Домакин на двудневна работна среща с представители на туристическия бизнес бе на 17 и 18 май Областна администрация – Хасково. Темата на форума бе „Електронен маркетинг и електронни инструменти за по-успешен туристически бизнес“, организиран от Регионалната туристическа асоциация „Родопи“, в изпълнение на конкретен проект.

На 20 май на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково с единодушие бе приета Регионална програма за заетост на област Хасково за 2022 година. 17 човека започнаха работа от 1 юли в Областна администрация – Хасково по приетата Регионална програма за заетост на област Хасково. Тя ще продължи 5 месеца – до края на ноември месец тази година, осигурявайки прехрана  основно за лицата с ниска квалификация, за останали без работа след пандемията, за лица над 50-годишна възраст, които по-трудно си намират работа, засегнати от войната украински бежанци и др. В програмата, обхващаща всички 11 общини в региона, са включени 334 лица, 284 – на пълен, 50 – на непълен работен ден.  

Одрински панаир на земеделието, животновъдството, храните и индустрията (Edirne agriculture livestock food and industry fair) посетих на 25 май. Той играе важна роля за селскостопанското производство и други свързани сектори, с принос за провинцията и целия регион.

Междувременно, проведох поредица от срещи с ръководствата на Областната дирекция на МВР, Агенция „Митници“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Българската агенция по безопасност на храните, с които съм в постоянна комуникация, за да организираме подпомагането на работата на ГКПП „Капитан Андреево“ на БАБХ. Нещата стават бавно, но със съдействието на всички държавни служби в област Хасково се надявам нещата да се нормализират. 

На 1 юни, спазвайки традицията от предходни години, Областна администрация – Хасково организира тържествена заря-проверка, в чест на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, на площад „Свобода“ в  Хасково.

На заседание на 9 юни на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия бе съгласуван Областният план за защита при бедствия в област Хасково, приеха се и докладите за дейността на Областния съвет за 2020-та и 2021 г. На следваща на 24 юни среща бяха приети Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. и годишният план за изпълнение на програмата. По тази тема имаше известно закъснение от предходен период, ние също отложихме приемането, за да бъде приета възможно най-добрата програма за намаляване на риска от бедствия.

В конференцията „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“ се включих на 10 юни. Целта на проведения в София форум бе да събере на едно място европейски и български лидери, водещи експерти, представители на бизнеса, неправителствения сектор и медиите.

Областният съвет по превенция на домашното насилие в област Хасково проведе заседание на 17 юни. Областният съвет е част от Координационния механизъм за подкрепа на жертви на домашно насилие в област Хасково, който се създаде по изпълнен наскоро проект на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. С моя заповед, след приключването на проекта, Областният съвет по превенция на домашното насилие става постоянно действащ орган. В него сме включили всички общини и свързани институции. Комуникацията между тях е много добра. Освен това Областният съвет по превенция на домашното насилие ще се събира поне веднъж на всеки 6 месеца или при спешност, за да се споделят конкретни случаи и проблеми, както и решения.

Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково бе приета на извънредно заседание на 23 юни на Общото събрание на Асоциация ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК – Хасково. Заложените в нея средства за отделните общини за 2022 г. са 892 хил. лева, разпределени пропорционално на процентите на общините, които участват в АВиК. В момента обаче, както подчертах, тече и процедурата по РПИП-овете, за да има възможност да се използват и европейски средства.

Тук е моментът да допълня, че по мое предложение, заедно с областния управител на Пловдив и с подкрепата на ВиК – Хасково, започнахме комуникация с Министерски съвет, за да потърсим варианти за довеждане на вода от река Въча до общините Хасково и Свиленград. Проведохме множество срещи и ще продължим да отстояваме необходимостта от подобно алтернативно водоподаване. В резултат от тях Държавата вече организира комисия, в която експерти конкретно да се занимават с проучванията и реализацията на проекта, като инженер от ВиК – Хасково е наш представител в нея. Крайно необходимо е да имаме алтернатива за водоподаване, тъй като тенденциите и проучванията показват, че безводието ще се задълбочава в следващите години.

С какви съвместни проектни предложения да кандидатстваме по програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег Гърция - България" 2021-2027 г., дискутирахме на среща с представители на областните администрации Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград. Тя се проведе в Смолян на 4 юли, като се обединихме около две предложения – изграждане на инфраструктура за превенция от наводнения в речните басейни, както и плавен и екологичен преход към нисковъглеродна зелена икономика.

Мобилен център за кръводаряване, базиран на автомобил – линейка, предостави безвъзмездно в началото на август месец Областна администрация – Хасково за ползване от МБАЛ – Хасково. Специализираният автомобил е закупен по проект преди около 10 години, през което време не е бил използван по предназначение. Направихме необходимото, за да променим това положение. Линейката, по думите на изпълнителния директор на хасковската болница д-р Георги Гелов, ще се използва от мобилна група, която ще посещава труднодостъпни райони, за да  осигури на хората допълнителен достъп до здравеопазване. Тя ще се използва за различни прегледи и практически ще представлява компактен мини диагностичен център.

По регламент, Областна администрация – Хасково организира регионална селекция за изпълнителите, които ще представят област Хасково на Националния събор за народно творчество в Копривщица. Той ще се проведе на 5, 6 и 7 август 2022 г., организиран от Министерството на културата, Община Копривщица, областна администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с  Етнографски музей при Българската академия на науките.

Сред много важните ми приоритети е развитието на летище „Узунджово“. То бе дадено на Община Хасково за срок от 5 години, но намеренията за осъществяване на определени инициативи на територията му така и не са се случили до момента. Това означава, че договорът за безвъзмездно отдаване под наем на летището от Държавата на Общината трябва да бъде прекратен, тъй като е изтекъл в началото на 2022 г. Информирахме допълнително кмета на Община Хасково и Общински съвет - Хасково, че в срок от 2 месеца трябва да започне процедура по безвъзмездно връщане на летище „Узунджово“ на Държавата. Поради засиления трафик на АМ „Марица“ и искането от страна на МВР да посочим буферни паркинги за тирове и гастарбайтери, към момента предложението ни е част от летището да се използва именно за такъв паркинг, тъй като това е единственият подходящ терен – държавна собственост на територията на област Хасково. Така таксите ще влизат в държавния бюджет. Летище „Узунджово“ е важно за цялостното развитие на общината и област Хасково. То е на кръстопът между Азия и Европа, свързано е с Румъния и Гърция по коридор №9, магистрала „Марица“, а пустее от дълги години. Това е и един от малкото казуси, които остава да реша аз като областен управител или мой потенциален наследник на поста. Търсенето на допълнителни инвеститори също е опция. За това той ще бъде подаден като обект към Българската агенция за инвестиции.

Като областен управител участвах в множество срещи с представители на общини и на различните институции в региона, с ресорните министерства и дирекции в Министерски съвет, както и по места в цялата област. Поддържах добра комуникация с всеки един кмет и оказвах съдействие за решаването на всеки един казус и проблем, доколкото е в правомощията ми. Със сигурност можеше да се направи и още. В много от случаите приемах нещата като лична кауза, за да постигам най-добрите решения за жителите на област Хасково. През отчетния период стриктно следяхме за законността на всички взети от Общинските съвети решения. Участвах или отправях поздравления за празниците от различни естество във всички общни в региона.

Ще бъда отговорна, честна и справедлива, заявих при встъпването си в длъжност. От дистанцията на времето мога да кажа, че съм спазвала тези принципи и ще продължа да го правя.