График 3 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях


В периода 13.03 до 14.03

Документи
 
график 3.pdf