ГРАФИК № 4 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково в периода от 20.03.2023г. до 20.04.2023г.


 

 

 

ГРАФИК № 4

 

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията

към тях, намиращи се на територията на област Хасково

в периода от 20.03.2023г. до 20.04.2023г. включително

 

(от междуведомствената комисия, назначена със Заповед №РД-14-4/25.01.2023г. на областния управител на Област Хасково)

 

Община Тополовград

 

Язовир, ПИ

Землище

Собственик

Степен на потенциална опасност

20.03.2022г.

1

53895.1.300

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

2

53895.131.273

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

3

53895.137.355

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

4

53895.157.537

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

5

53895.161.518
11435.25.93

с. Орлов дол
с. Владимирово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

6

53895.502.573

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

7

53895.502.577

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

8

53895.527.491
11435.251.20

с. Орлов дол
с. Владимирово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

9

11435.21.126

с. Владимирово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

22.03.2023г.

10

53895.110.112
53895.110.108

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.2

11

53895.122.92
53895.111.130
65588.47.558
65588.46.560

с. Орлов дол
с. Орлов дол
с. Светлина
с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.1

12

53895.124.226

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

13

53895.125.193

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

14

53895.127.235

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.2

15

53895.127.237
53895.127.236

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.2

16

53895.131.280

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

17

53895.140.291

с. Орлов дол

Община Тополовград

Първа висока

I.1

23.03.2023г.

18

75191.81.77

с. Устрем

Община Тополовград

Първа висока

I.1

19

75191.83.80

с. Устрем

Община Тополовград

Първа висока

I.1

20

75191.122.461

с. Устрем

Община Тополовград

Първа висока

I.1

21

75191.133.427

с. Устрем

Община Тополовград

Първа висока

I.2

22

75191.58.424

с. Устрем

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

23

68583.18.634

с. Срем

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

24

68583.20.608

с. Срем

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

25

68583.210.25

с. Срем

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

27.03.2023г.

26

66487.16.452

с. Синапово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

27

66487.21.48

с. Синапово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

28

66487.23.393

с. Синапово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

29

66487.28.211
24013.1.16

с. Синапово
с. Капитан Петко войвода

Община Тополовград

Първа висока

I.1

30

66487.29.150

с. Синапово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

31

66487.35.365

с. Синапово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

29.03.2023г.

32

61491.12.196

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

33

61491.30.634

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.2

34

61491.158.234

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

35

61491.176.645

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

36

61491.180.204

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

37

61491.232.480

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.2

38

61491.236.473

с. Радовец

Община Тополовград

Първа висока

I.2

39

61491.255.378

с. Радовец

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

40

61491.265.360

с. Радовец

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

30.03.2023г.

41

58428.16.12

с. Присадец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

42

58428.33.65

с. Присадец

Община Тополовград

Първа висока

I.2

43

58428.37.75

с. Присадец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

44

76100.31.76

с. Филипово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

45

76100.72.89

с. Филипово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

03.04.2023г.

46

35866.22.33

с. Каменна река

Община Тополовград

Първа висока

I.1

47

35866.22.108

с. Каменна река

Община Тополовград

Първа висока

I.1

48

35866.37.329

с. Каменна река

Община Тополовград

Първа висока

I.1

49

35866.42.531

с. Каменна река

Община Тополовград

Първа висока

I.1

50

35866.50.417

с. Каменна река

Община Тополовград

Първа висока

I.2

51

65588.14.31
65588.13.28

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

52

65588.20.75

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

53

65588.20.120
65588.19.72

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

05.04.2023г.

54

65588.29.106

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

55

65588.32.225

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

56

65588.32.230

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

57

65588.36.159

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

58

65588.40.481

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.1

59

65588.48.199
65588.48.198

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.2

60

65588.650.276

с. Светлина

Община Тополовград

Първа висока

I.1

06.04.2023г.

61

53802.26.171

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.1

62

53802.26.189

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.2

63

53802.29.231

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.1

64

53802.29.248

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.1

65

53802.12.6

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.2

66

53802.13.135

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.2

67

53802.40.90

с. Орешник

Община Тополовград

Първа висока

I.2

68

65156.1.81

с. Сакарци

Община Тополовград

Първа висока

I.1

10.04.2023г.

69

24013.1.120

с. Капитан Петко

Община Тополовград

Първа висока

I.1

70

49219.1.94

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.1

71

49219.23.223

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.2

72

49219.23.240

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.2

73

49219.38.188

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.2

74

49219.42.46

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.1

75

49219.49.228

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.2

76

49219.64.47

с. Мрамор

Община Тополовград

Първа висока

I.1

77

24013.1.346
49219.55.279

с. Капитан Петко войвода
с. Мрамор

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

11.04.2023г.

78

81654.114.111

с. Чукарово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

79

81654.114.117

с. Чукарово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

80

21659.20.195

с. Доброселец

Община Тополовград

Първа висока

I.2

81

21659.20.245

с. Доброселец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

82

21659.29.37

с. Доброселец

Община Тополовград

Първа висока

I.1

12.04.2023г.

83

72761.36.460

гр. Тополовград

Община Тополовград

Първа висока

I.2

84

72761.38.131

гр. Тополовград

Община Тополовград

Първа висока

I.2

85

72761.15.62

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

86

72761.15.193

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

87

72761.21.507

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

88

72761.24.271

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

89

72761.24.284

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

90

72761.25.285

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

91

72761.16.352

гр. Тополовград

Община Тополовград

Втора значителна

II.2

19.04.2023г.

92

07346.58.82

с. Българска поляна

Община Тополовград

Първа висока

I.2

93

07346.94.90

с. Българска поляна

Община Тополовград

Първа висока

I.1

94

07346.103.39

с. Българска поляна

Община Тополовград

Първа висока

I.2

95

07346.124.95

с. Българска поляна

Община Тополовград

Първа висока

I.2

96

07346.139.89

с. Българска поляна

Община Тополовград

Първа висока

I.2

20.04.2023г.

97

77325.23.290

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

98

77325.38.287

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

99

77325.57.301

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

100

77325.87.310

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

101

77325.92.314

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

102

77325.117.321

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

103

77325.119.296

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

104

77325.120.305

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.2

105

77325.146.327

с. Хлябово

Община Тополовград

Първа висока

I.1

 

Забележка: Датите за проверка могат да бъдат променяни или отлагани в зависимост от метеорологичната и епидемиологичната обстановка в област Хасково.