Областна администрация Хасково участва в Международна интердисциплинарна научна конференция „Етнически и религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“


Областна администрация - Хасково участва в Международна интердисциплинарна научна конференция „Етнически и религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“, организирана от Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) към Българска академия на науките (БАН) в София.

Международната интердисциплинарна научна конференция „Етнически и религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“ бе официално открита от проф. дюн Надя Бояджиева, председател на Организационния комитет на конференцията и ръководител на научния проект при ИБЦТ-БАН, в чието изпълнение бе проведена конференцията.

Приветствия и поздравителни писма бяха отправени от Ръководството на ИБЦТ – член-кореспондент проф. дин Александър Костов, Председателя на Главна Дирекция „Архиви“ на Република България доц. д-р Михаил Груев, доц. д-р Петер Ругенталер от Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните в Грац в Австрия, от Областния управител на област Пловдив, от Областния управител на област Хасково. Специална подкрепа бе отдадена от проф. д-р Марк Крамер, директор на Център за Студената война в Харвардския университет в САЩ, който бе част от събитието. На конференцията от името на Омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева дойде зам.-омбудсманът г-жа Елена Чернева, която в своето слово изтъкна ролята на институцията и загрижеността на Омбудсмана на Република България към уязвимите групи в българското общество и специално към ромската общност.

В научния форум участваха както утвърдени учени, така и млади специалисти, докторанти от български и чуждестранни научни институти и университети, експерти от държавни институции. Той има както научна и теоретична насоченост, така и практико-приложна. Проблемите за запазването на етническото и религиозното многообразие, на културното и езиковото богатство на Балканите в контекста на съвременните процеси в региона ангажираха вниманието на учени и специалисти по темата от Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, САЩ, Сърбия, Италия, Унгария, Хърватия, Черна гора и др. Събитието се проведе хибридно, тъй като много от чуждите участници се включиха в него онлайн.

Първата сесия бе на тема: „Религиозни и правни проблеми в Балканските държави“. Проф. дюн. Надя Бояджиева представи доклад за „Правата на човека и върховенството на закона в мултиетническите общества“. Сред участниците бе проф. д.и.н. Орлин Събев към ИБЦТ - БАН, който представи доклад за изселническата политика.

Следващите сесии бяха на тема: „Етнически и религиозни общности на Балканите“, „Предизвикателства пред мултиетническите общества. Във втория ден от международната интердисциплинарна научна конференция бе обменен ценен опит и бяха дискутирани въпроси, обединени в самостоятелни сесии: „Краткият живот и насилственото разпадане на Югославия“, „Религиозни и етнически предизвикателства на Балканите“, „Политики, стратегии и практики към етническите и религиозни групи след 1945 г.“, „Ролята на външните актьори на Балканите“.

Областна администрация Хасково бе представена от г-жа Анжелина Янева, младши експерт в Дирекция АКРРДС в Областна администрация - Хасково. Г-жа Янева изнесе доклад на английски език за изпълнението на областната стратегия за интегриране и приобщаване на ромите на територията на област Хасково и представи презентация за научния панел на български език.

Партньори на академичното събитие бяха Центърът за Студената война и Програмата за права на човека „Сахаров“ в Харвардския университет (САЩ), Институтът „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия), Областна администрация - Пловдив и Областна администрация - Хасково. Областна администрация - Хасково сключи споразумение за сътрудничество с Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българска академия на науките в София през месец април тази година.