Поздрав на областния управител на област Хасково Гинка Райчева за Деня на народните будители


Уважаеми учители,

културни и читалищни дейци,

съвременни просветители,

За мен е чест да Ви поздравя по повод 1 ноември – Ден на народните будители!

Днес свеждаме глава в знак на признателност към делото на просветителите и книжовниците на България, изградили и съхранили за нас – техните потомци, българската духовност, език и култура.

Епохата на Българското просвещение се корени, както в освободителните борби, така и в любовта към родното писмо и четмо, в стремежа към знание и наука, в жаждата за повдигане на националното ни самочувствие.

Днес, повече от всякога имаме нужда от будители, които да поддържат нашата просвета и култура и да проправят път, през който децата ни да пренесат в бъдещето родолюбието и духовността ни.

Пожелавам на всички съвременни просветители здраве, благоденствие и мъдрост!

Честит празник!

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО