КАНДИДАТИ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


Име, презиме и фамилия      Основанияе за недопускане

1. Константин Борисов Бояджиев     Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

2. Даниела Йорданова Костадинова -Бойчева    Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

3. Аничка Георгиева Караджова    Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

4. Тонка Маринова Съкалиева    Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

5. Яница Георгиева Динкова    Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

6. Светла Янева Кръстева    Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.
ДОНКА ПЕТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ