СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

 

  1. Кандидати допуснати до интервю:
  • Петя Банева Демирева

 

  1. Кандидати не издържали теста, които не се допускат до интервю:
  • Петър Димитров Гемеджиев

 

  1. Кандидати неявили се на теста:
  • Станимир Костадинов Политов

 

Въз основа на решение на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 14-3/16.02.2016г. на Областния управител на област Хасково, интервю с допуснатия кандидат ще се проведе на 23.03.2016.г. от 10,30 часа в зала „Марица”, етаж 1 в сградата на Областна администрация Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

Кандидатът следва да представи документ за самоличност при явяването си на интервю.

 

 

 

 

 

 

ДОБРИНА ВЪЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ