Предстоящо


Областният съвет за развитие на област Хасково ще заседава на 11 декември, 2015 г., петък, от 13 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Една от точките на дневния ред е представяне, обсъждане и съгласуване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Хасково за периода 2016-2020 г.