Заместник областни управители


 

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 059

факс: +359 38 608 050

  E-mail: