Прекратяване на търг с тайно наддаване открит с заповед ДС-06-93/26.11.2020 и з. РД-13-6/11.01.2021г.


.

DocumentsДата
 
ДС-06-3 26.01.2021
27.01.2021 14:31