Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“


      На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-9/20.01.2021г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Хасково:

 

 

 

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Антон Вълчев

 

 

 

 

 

 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/

Председател на конкурсната комисия