ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0


ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ  ИМОТ  -  ПУБЛИЧНА  ДЪРЖАВНА  СОБСТВЕНОСТ,  ПРЕДОСТАВЕН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  НА  ОБЛАСТ  ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН  ОБЕКТ  С  ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3  НА  ЕТАЖ  0  (ПАРТЕР)