Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50 % от паралелките в училищата в община Харманли


    От утре /22.10.2021 г./ се преустановяват присъствените учебни занятия на 50 % от паралелките във всички училища на територията на община Харманли.

   Мярката се прилага на основание т.8 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.4 от Заповед РД09-3596/20.10.2021 г. на МОН, тъй като 14-дневната заболяемост в община Харманли премина 500 на 100 000 население и към днешна дата е 521,83. Началникът на РУО Хасково Веселина Павлитова изпрати доклад до МОН.

    Обучението ще става по график в продължение на 2 седмици, като 50 % от паралелките ще водят присъствени занятия, а останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.