Съобщение - Конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“


СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково, обявена със заповед № ЧР-21-2/25.03.2022г. на Областния управител на област Хасково, приключва без класиране.

 

 

 

МАРИНА ТАШЕВА /п/

Председател на конкурсната комисия