Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли


Поради възникналите горски пожари се обявява бедствено положение на територията на общините  Любимец, Свиленград и Харманли

Повече информация може да намерите в приложената заповед