Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград


Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград

Documents
 
заповед.pdf