Работна среща проведе заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов във връзка с Националната карта на социалните услуги


 

 

Работна среща проведе заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов във връзка със Закона за социалните услуги (ЗСУ) и въведеното планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет. Срещата се състоя в зала „Марица“ в Областна администрация Хасково. На нея бяха обсъдени последващи действия от общините относно изготвянето на Национална карта на социалните услуги.

 

 Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, обясни г-н Узунов.

Съгласно Указанията дадени от Агенция Социално подпомагане, след изготвянето на анализите на потребностите от всички общини в областта, областният управител организира обсъждане и съгласуване между представителите на общините в областта с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво.

 

Представителите на общините уточниха на срещата днес, че на следващо заседание ще продължи обсъждането на обобщените анализи.

 

На основание Закона за социалните услуги, общините, в които се създават социални услуги на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, се определят въз основа на споразумение между всички общини в съответната област при спазване на критериите, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги.