ЕК прави изследване и проучване чрез анкета на нелоялните търговски практики


ЕК прави обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, съобщава Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Проучването е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики, пише в съобщението.

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата. Тя е достъпна на EUSurvey – Survey (europa.eu) (да се избере версията на български език) и е до 15 март 2023 г.