Обособяват 5 емблематични маршрута с най-голям туристически потенциал в областите Кърджали, Смолян и Хасково


 

 

Вр. И.Д. областен управител на област Хасково Мартин Узунов откри работна среща по повод обсъждане на предложенията за обособяване на 5 емблематични маршрута с най-голям туристически потенциал в областите Кърджали, Смолян и Хасково. Тя се проведе в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково.

 

Работната среща бе във връзка с проект №B2.6с.12 „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион“ (SMS-CBA), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

Общо по проекта има 7 партньори. От българска страна партньори са Областните администрации – Хасково, Кърджали, Смолян и Регионална туристическа асоциация „Родопи“.

 

 Целите на проекта са популяризиране на природните забележителности на трансграничния регион като обща туристическа дестинация. Ще се създадат разпознаваеми маркетингови продукти посредством използването на съвременни информационни и комуникационни технологии, както и ще бъдат разработени интелигентни електронни инструменти за колективен маркетинг за засилено рекламиране на туристическите забележителности.