Областен план за превенция на престъпността през 2023 г. на територията на област Хасково


В съобщения
Областен план за превенция на престъпността през 2023 г. на територията на област Хасково разработен:
-              За мерките, за чието изпълнение е отговорна ОДМВР Хасково - от работна група, назначена с заповед на директора на ОДМВР;
-              За мерките, за чието изпълнение са отговорни Областна администрация Хасково, регионалните структури на централната изпълнителна власт и общините от област Хасково - чрез обсъждане и съгласуване на предварително подготвен проект на Областния план на работна среща с всички заинтересовани институции проведена на 12.05.2023 г. в Областна администрация Хасково.