Заповед за бедствено положение на територията на общините на област Хасково