Забрана за извършване на лесотехнически и селскостопански дейности на територията на област Хасково от 23.08.2023 г. до 27.08.2023 г.