ГРАФИК № 6, №7 И №8 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково в периода от 25.09.2023г. до 15.12.2023г. включително