Заповед №ДС-06-24 от 24.08.2023г. по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработването на КПИИ