Областният управител на област Хасково обявява конкурс За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на област Хасково


1