Обсъждане на областно ниво на Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги