ГРАФИК № 9 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях , намиращи се на територията на община Хасково


УТВЪРЖДАВАМ:

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково

 

 

 

ГРАФИК № 9

 

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията

към тях, намиращи се на територията на област Хасково

в периода от 15.01.2024г. до 11.04.2024г. включително

 

(от междуведомствената комисия, назначена със Заповед №РД-14-4/25.01.2023г. на областния управител на Област Хасково)

 

 

Община Хасково

 

Име язовир, ПИ по КК, номер по КВС

Землище

Собственик

Класификация по степен на потенциална опасност

15.01.2024г.

1

51891.25.110 /000110/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Първа висока

2

51891.97.161 /000161/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Първа висока

3

51891.63.389 /000389/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Първа висока

4

51891.68.254 /000254/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Първа висока

5

51891.48.177 /000177/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Първа висока

6

51891.59.284 /000284/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Не е класифициран

7

51891.54.408 /000177/

с. Нова Надежда

Община Хасково

Не е класифициран

16.01.2024г.

1

00326.151.858 /000858/

с. Александрово

Община Хасково

Първа висока

2

000859

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

3

00326.125.860 /000860/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

4

00326.47.861 /000861/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

5

00326.127.865 /000865/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

6

00326.126.872 /000872/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

7

00326.109.46 /109046/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

8

00326.115.903 /000903/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

9

00326.56.857 /000857/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

17.01.2024г.

1

00326.20.864 /000864/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

2

00326.20.866 /000866/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

3

00326.26.867 /000867/

с. Александрово

Община Хасково

Не е класифициран

4

00326.31.868 /000868/, 62880.22.52 /001006/, 62880.22.224 /001224/, 62880.22.230 /001230/

с. Александрово, с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

5

62880.22.51 /001003/, 62880.22.108 /001008/, 62880.22.50 /001015/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

6

62880.14.37 /001037/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

7

06759.25.29 /000029/

с. Брягово

Община Хасково

Не е класифициран

18.01.2024г.

1

06759.151.242 /000242/

с. Брягово

Община Хасково

Първа висока

2

06759.49.122 /000122/

с. Брягово

Община Хасково

Първа висока

3

62880.90.255 /001255/

с. Родопи

Община Хасково

Първа висока

4

62880.92.60 /001060/

с. Родопи

Община Хасково

Първа висока

5

62880.79.160 /001160/

с. Родопи

Община Хасково

Първа висока

6

62880.18.286 /001286/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

7

62880.94.130 /001130/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

8

62880.52.462 /001462/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

9

62880.131.77 /001077/

с. Родопи

Община Хасково

Не е класифициран

22.01.2024г.

1

00326.1.856 /000856/, 78085.45.186 /000186/

с. Александрово, с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

2

75085.11.843 /000843/

с. Узунджово

Община Хасково

Първа висока

3

78085.41.243 /000243/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

4

78085.41.244 /000244/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

5

78085.41.209 /000209/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

6

78085.41.201 /000201/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

7

78085.45.83.472 /000472/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

8

78085.45.83.466 /000466/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

9

78085.45.83.464 /000464/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

23.01.2024г.

1

78085.7.927 /000927/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

2

78085.99.638 /000638/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

3

78085.80.431 /000431/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

4

78085.5.813 /000813/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

5

78085.5.848 /000848/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

6

78085.45.83.464 /000464/

с. Узунджово

Община Хасково

Не е класифициран

24.01.2024г.

1

яз. Стамболийски, 68692.126.491 /000491/, 
46293.14.30 /000030/

с. Стамболийски,
с. Малево

Община Хасково

Първа висока

2

46293.52.110 /000110/

с. Малево

Община Хасково

Не е класифициран

3

46293.64.351 /000351/

с. Малево

Община Хасково

Не е класифициран

4

46293.35.236 /000236/

с. Малево

Община Хасково

Не е класифициран

25.01.2024г.

1

21155.93.484 /000484/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

2

21155.135.591 /000591/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

3

21155.129.601 /000601/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

4

21155.129.627 /000627/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

5

21155.32.287 /000287/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

6

21155.99.503 /000503/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

7

21155.125.663 /000663/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

8

21155.560.559 /000559/

с. Динево

Община Хасково

Не е класифициран

29.01.2024г.

1

44553.29.35 /001035/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

2

44553.48.205 /001205/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

3

44553.52.104 /001104/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

4

44553.20.158 /001158/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

5

44553.61.92 /001092/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

6

44553.35.58 /001058/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

7

44553.59.87 /001087/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

8

44553.55.72 /001072/

с. Любеново

Община Хасково

Първа висока

9

44553.20.157 /001157/

с. Любеново

Община Хасково

Не е класифициран

10

44553.51.182 /001182/

с. Любеново

Община Хасково

Не е класифициран

30.01.2024г.

1

27200.29.124 /000124/, 39863.90.138 /000138/

с. Елена, с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

2

27200.1.40 /001040/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

3

27200.29.70 /029070/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

4

27200.29.71 /029071/

с. Елена

Община Хасково

Втора значителна

5

27200.2.111 /000011/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

6

27200.28.13 /000013/

с. Елена

Община Хасково

Втора значителна

7

27200.4.40 /004040/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

8

27200.3.108 /000108/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

9

27200.5.178 /000078/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

31.01.2024г.

1

27200.7.36 /007036/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

2

27200.7.38 /007038/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

3

27200.7.125 /000025/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

4

27200.8.59 /008059/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

5

27200.23.67 /023067/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

6

27200.25.10 /025010/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

7

27200.36.12 /036012/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

8

27200.36.10 /036010/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

01.02.2024г.

1

27200.23.81 /023081/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

2

27200.23.76 /023076/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

3

27200.20.168 /000168/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

4

27200.100.62 /000062/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

5

27200.64.219 /000219/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

6

27200.73.141 /000141/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

7

27200.75.137 /000137/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

8

27200.54.196 /000196/

с. Елена

Община Хасково

Първа висока

9

27200.62.200 /000200/

с. Елена

Община Хасково

Не е класифициран

05.02.2024г.

1

38580.22.76 /022076/

с. Корен

Община Хасково

Не е класифициран

2

39863.14.34 /000034/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

3

39863.19.70 /000070/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

4

39863.178.225 /000225/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

5

39863.165.421 /000421/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

6

39863.165.423 /000423/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

7

39863.59.386 /000386/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

8

39863.55.287 /000287/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

06.02.2024г.

1

яз. Криво поле, 39863.114.470 /000470/,
39863.114.469 /000469/
 

с. Криво поле

НС ЕАД

Първа висока

2

39863.207.430 /000430/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

3

39863.90.125 /000125/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

4

39863.90.326 /000326/, 39863.90.143 /000143/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

5

39863.90.124 /000124/

с. Криво поле

Община Хасково

Първа висока

6

39863.94.350 /000350/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

7

39863.71.9 /071009/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

8

39863.90.143 /000143/

с. Криво поле

Община Хасково

Не е класифициран

07.02.2024г.

1

47442.53.247 /000247/

с. Маслиново

Община Хасково

Първа висока

2

47442.62.47 /000047/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

3

47442.60.78 /000078/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

4

47442.61.69 /000069/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

5

47442.57.209 /000009/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

6

47442.57.211 /000211/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

08.02.2024г.

1

47442.28.12 /000009/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

2

47442.26.103 /000003/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

3

47442.31.44 /000041/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

4

47442.37.194 /000194/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

5

47442.25.233 /000233/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

6

47442.52.290 /000290/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

7

47442.49.282 /000211/

с. Маслиново

Община Хасково

Не е класифициран

12.02.2024г.

1

16729.91.196 /000196/

с. Горно Войводино

Община Хасково

Първа висока

2

яз. Долно Войводино, 16729.12.20 /000020/, 16729.19.42 /000042/,  47442.34.32 /000015/

с.Горно Войводино
с.Маслиново

СН "Герена 2001",
Община Хасково

Първа висока

3

16729.36.38 /000038/

с. Горно Войводино

Община Хасково

Не е класифициран

4

16729.36.37 /000037/

с. Горно Войводино

Община Хасково

Не е класифициран

5

22589.63.170 /000070/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Не е класифициран

6

22589.58.19 /000019/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Не е класифициран

13.02.2024г.

1

22589.51.38 /000038/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

2

22589.66.92 /000092/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

3

22589.66.58 /000058/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

4

22589.65.55 /000055/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

5

22589.69.83 /000083/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

6

22589.70.104 /000104/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

7

22589.73.109 /000109/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

8

22589.65.51 /000051/

с. Долно Войводино

Община Хасково

Първа висока

9

22589.58.15 /000011/, 37383.500.121 /000121/

с. Долно Войводино,
с. Книжовник

Община Хасково

Втора значителна

14.02.2024г.

1

37383.113.128 /000128/, 37383.113.129 /000129/

с. Книжовник

Община Хасково

Първа висока

2

37383.115.160 /000160/, 37383.115.161 /000161/

с. Книжовник

Община Хасково

Първа висока

3

37383.113.156 /000156/, 37383.113.155 /000155/

с. Книжовник

Община Хасково

Първа висока

4

37383.113.149 /000149/, 37383.113.148 /000148/

с. Книжовник

Община Хасково

Първа висока

5

37383.500.98 /000098/

с. Книжовник

Община Хасково

Втора значителна

6

37383.115.167, 37383.115.168, 78094.41.69

с. Книжовник, с. Царева поляна

Община Хасково, Община Стамболово

Първа висока

7

37383.115.170, 37383.115.171, 78094.41.71

с. Книжовник, с. Царева поляна

Община Хасково, Община Стамболово

Втора значителна

8

37383.113.152, 37383.113.151, 78094.35.24

с. Книжовник, с. Царева поляна

Община Хасково, Община Стамболово

Не е класифициран

15.02.2024г.

1

46992.61.24 /000024/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

2

46992.61.41 /000041/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

3

46992.12.90 /000090/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

4

46992.99.153 /000153/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

5

46992.99.141 /000141/, 56992.99.142 /000142/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

6

46992.65.158 /000158/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

7

46992.64.161 /000161/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

8

46992.64.165 /000165/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

9

46992.47.173 /000173/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

10

46992.99.147 /000147/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

11

46992.74.81 /000081/

с. Манастир

Община Хасково

Не е класифициран

19.02.2024г.

1

31365.36.324 /000324/

с. Зорница

Община Хасково

Не е класифициран

2

31365.73.215 /000215/

с. Зорница

Община Хасково

Не е класифициран

3

31365.65.119 /000119/

с. Зорница

Община Хасково

Не е класифициран

4

31365.90.6.91 /000091/

с. Зорница

Община Хасково

Не е класифициран

5

31365.14.113 /000013/

с. Зорница

Община Хасково

Не е класифициран

6

31365.19.33 /000033/

с. Зорница

Община Хасково

Първа висока

7

31365.73.211 /000211/

с. Зорница

Община Хасково

Първа висока

8

31365.73.213 /000213/

с. Зорница

Община Хасково

Първа висока

9

31365.16.111 /000011/

с. Зорница

Община Хасково

Първа висока

10

31365.26.194 /000194/

с. Зорница

Община Хасково

Първа висока

20.02.2024г.

1

31365.30.298 /000298/  83288.31.71 /000071/

с. Зорница,
с. Широка поляна

Община Хасково

Първа висока

2

31365.26.264 /000264/  83288.30.62 /000062/

с. Зорница,
с. Широка поляна

Община Хасково

Не е класифициран

3

83288.13.151 /000151/

с. Широка поляна

Община Хасково

Първа висока

4

83288.22.112 /000012/

с. Широка поляна

Община Хасково

Първа висока

5

83288.40.109 /000009/

с. Широка поляна

Община Хасково

Не е класифициран

6

83288.9.152 /000152/

с. Широка поляна

Община Хасково

Не е класифициран

7

83288.36.281 /000281/

с. Широка поляна

Община Хасково

Не е класифициран

21.02.2024г.

1

83288.15.46 /000046/, 51682.72.314 /000314/

с. Широка поляна
с. Николово

Община Хасково

Първа висока

2

51682.78.265 /000265/, 83288.19.131 /000031/

с. Николово,
с. Широка поляна

Община Хасково

Първа висока

3

51682.65.175

с. Николово

Община Хасково

Не е класифициран

4

51682.78.270 /000270/

с. Николово

Община Хасково

Първа висока

5

51682.72.286 /000286/

с. Николово

Община Хасково

Първа висока

6

51682.32.64 /000014/

с. Николово

Община Хасково

Не е класифициран

7

51682.72.289 /000289/

с. Николово

Община Хасково

Не е класифициран

8

51682.43.31 /043031/

с. Николово

Община Хасково

Не е класифициран

22.02.2024г.

1

37770.64.287 /000287/

с. Козлец

Община Хасково

Първа висока

2

37770.48.33 /048033/

с. Козлец

Община Хасково

Не е класифициран

3

37770.19.100 /000100/

с. Козлец

Община Хасково

Не е класифициран

4

37770.44.36 /044036/

с. Козлец

Община Хасково

Не е класифициран

5

37770.59.205 /000205/

с. Козлец

Община Хасково

Не е класифициран

26.02.2024г.

1

18232.10.1 /010001/

с. Гълъбец

Община Хасково

Първа висока

2

18232.9.23 /000023/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

3

18232.55.20 /000020/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

4

18232.23.53 /000053/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

5

18232.9.25 /000025/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

6

18232.2.27 /000027/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

7

18232.13.7 /013007/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

8

18232.52.12 /052012/

с. Гълъбец

Община Хасково

Не е класифициран

27.02.2024г.

1

38399.50.90 /000090/

с. Конуш

Община Хасково

Първа висока

2

38399.55.70 /000070/

с. Конуш

Община Хасково

Първа висока

3

38399.62.125 /000125/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

4

38399.76.188 /000188/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

5

38399.95.171 /000171/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

6

38399.34.24 /000019/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

7

38399.35.37 /000037/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

8

38399.31.29 /000006/

с. Конуш

Община Хасково

Не е класифициран

28.02.2024г.

1

яз. Тракиец, 72953.22.97 /000097/, 51682.81.46 /000046/, 55960.1.321 /000027/

с. Тракиец, с. Николово, с. Петелово (Община Черноочене, област Кърджали)

МЗХГ

Първа висока

2

72953.24.78 /000078/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

3

72953.23.80 /000080/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

4

72953.24.69 /000069/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

5

72953.32.315 /000315/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

6

72953.32.392 /000392/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

7

72953.26.370 /000370/

с. Тракиец

Община Хасково

Първа висока

8

72953.32.361 /000361/

с. Тракиец

Община Хасково

Първа висока

29.02.2024г.

1

72953.25.1031 /000031/, 72953.28.639 /000639/

с. Тракиец

Община Хасково

Първа висока

2

72953.41.293 /000293/

с. Тракиец

Община Хасково

Първа висока

3

72953.41.364 /000364/

с. Тракиец

Община Хасково

Първа висока

4

72953.40.329 /000329/

с. Тракиец

Община Хасково

Втора значителна

5

72953.503.343 /000343/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

6

72953.41.362 /000362/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

7

72953.16.191 /000191/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

8

72953.502.272 /000272/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

9

72953.41.336 /000336/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

10

72953.40,.339 /000339/

с. Тракиец

Община Хасково

Не е класифициран

05.03.2024г.

1

15429.63.50 /000050/

с. Големанци

Община Хасково

Първа висока

2

15429.73.90 /000090/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

3

15429.67.71 /067071/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

4

15429.72.6 /000086/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

5

15429.61.54 /000054/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

6

15429.55.61 /000061/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

7

15429.23.39 /023039/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

8

15429.41.49 /000008/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

9

15429.13.242 /000242/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

10

15429.27.309 /000309/

с. Големанци

Община Хасково

Не е класифициран

06.03.2024г.

1

47055.8.143 /000143/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

2

47055.58.302 /000302/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

3

47055.501.101 /000101/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

4

47055.39.218 /000218/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

5

47055.500.37 /000037/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

6

47055.500.118 /000118/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

7

47055.503.306 /000306/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

07.03.2024г.

1

яз. Мандра, 47055.504.418 /000418/,
47055.504.411 /000411/, 47055.83.329 /000329/
15429.49.43 /000043/

с. Големанци,     
 с. Мандра

НС ЕАД

Първа висока

2

47055.504.491 /000491/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

3

47055.66.430 /000430/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

4

47055.63.352 /000352/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

5

47055.504.488 /000488/

с. Мандра

Община Хасково

Не е класифициран

11.03.2024г.

1

11867.213.37 /000256/

с. Войводово

Община Хасково

Първа висока

2

11867.252.39 /252039/

с. Войводово

"Галус" АД

Първа висока

3

11867.42.1 /000255/

с. Войводово

Община Хасково

Първа висока

4

11867.87.8 /000330/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

5

11867.29.8 /000324/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

6

11867.125.8 /000237/

с. Вайводово

Община Хасково

Втора значителна

7

11867.45.318 /000318/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

8

11867.124.7 /000225/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

9

11867.124.4 /000226/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

12.03.2024г.

1

11867.63.41 /000274/

с. Войводово

Община Хасково

Първа висока

2

11867.63.45 /000275/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

3

11867.15.46 /000166/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

4

11867.15.40 /000180/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

5

11867.21.11 /000189/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

6

11867.12.160 /000160/

с. Войводово

Община Хасково

Не е класифициран

7

53936.85.122 /000122/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

8

53936.94.138 /000138/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

9

53936.11.150 /000150/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

13.03.2024г.

1

яз. Книжовник, 53936.51.355 /000355/

с. Орлово

"НС" ЕАД

Първа висока

2

53936.34.242 /000242/, 53936.148.241 /000241/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

3

53936.27.208 /000208/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

4

53936.140.147 /000147/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

5

53936.59.110 /000110/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

6

53936.133.99 /000099/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

7

53936.189.334 /000334/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

8

53936.208.420 /000420/

с. Орлово

Община Хасково

Не е класифициран

14.03.2024г.

 

37321.55.252 /000252/, 37321.55.1 /055001/

с. Клокотница

Община Хасково

Първа висока

 

37321.64.280 /000280/

с. Клокотница

Община Хасково

Първа висока

 

37321.46.52 /000052/

с. Клокотница

Община Хасково

Втора значителна

 

37321.39.206 /000206/

с. Клокотница

Община Хасково

Не е класифициран

 

37321.60.217 /000217/

с. Клокотница

Община Хасково

Не е класифициран

 

37321.76.332 /000332/

с. Клокотница

Община Хасково

Не е класифициран

18.03.2024г.

1

яз. Гарваново, 14550.86.59 /000016/,
14550.110.74 /000022/, 14550.110.70 /000001/
17141.148.5 /000698/, 17141.148.10 /000855/
17141.501.18 /000221/, 17141.501.20 /000671/
70250.768.952 /000952/

с. Гарваново, с. Горски извор, с. Сусам

НС ЕАД

Първа висока

2

14550.30.118 /000118/, 14550.30.119 /000119/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

3

14550.30.126 /000126/, 14550.30.127 /000127/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

4

14550.30.130 /000130/, 14550.30.131 /000131/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

5

14550.30.133 /000133/, 14550.30.135 /000135/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

6

14550.30.136 /000136/, 14550.30.137 /000137/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

7

14550.28.106 /000106/, 14550.28.105 /000105/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

8

14550.28.102 /000102/, 14550.28.580 /000580/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

19.03.2024г.

1

14550.74.89 /000089/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

2

14550.74.81 /000081/, 14550.74.82 /000082/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

3

14550.74.80 /000080/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

4

14550.36.100 /000076/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

5

14550.50.74 /000059/, 14550.50.75 /000060/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

6

14550.50.77 /000062/, 14550.50.78 /000063/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

20.03.2024г.

1

14550.112.526 /000526/, 14550.112.525 /000525/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

2

14550.112.523 /000523/, 14550.112.522 /000522/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

3

14550.95.418 /000418/, 14550.95.417 /000417/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

4

14550.99.408 /000408/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

5

14550.63.397 /000397/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

6

14550.59.349 /000349/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

7

14550.63.455 /000455/, 14550.63.456 /000456/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

21.03.2024г.

1

14550.72.322 /000322/, 14550.72.320 /000320/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

2

14550.72.325 /000325/, 14550.72.324 /000324/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

3

14550.71.511 /000511/, 14550.71.510 /000510/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

4

14550.71.327 /000327/, 14550.71.326 /000326/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

5

14550.89.332 /000332/, 14550.89.330 /000330/

с. Гарваново

Община Хасково

Втора значителна

6

14550.91.323 /000323/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

25.03.2024г.

1

яз. Клокотница, 14550.84.198 /000198/,
14550.85.270 /000270/, 14550.85.319 /000319/
14550.85.244 /000244/, 14550.85.290 /000290/

с. Гарваново

"НС" ЕАД

Първа висока

2

14550.83.311 /000311/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

3

14550.83.309 /000309/, 14550.83.310 /000310/

с. Гарваново

Община Хасково

Първа висока

4

14550.48.223 /000223/, 14550.48.224 /000224/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

5

14550.81.479 /000479/

с. Гарваново

Община Хасково

Не е класифициран

26.03.2024г.

1

12382.6.32 /000003/, 72103.95.382 /000382/

с. Въгларово,
с. Татарево

Община Хасково,
Минерални бани

Първа висока

2

12382.4.59 /000011/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

3

12382.10.99 /000018/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

4

12382.13.44 /000044/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

5

12382.15.97 /000052/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

6

12382.15.99 /000093/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

7

12382.15.111 /000064/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

27.03.2024г.

1

12382.32.143 /000143/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

2

12382.45.277 /000277/

с. Въгларово

Община Хасково

Втора значителна

3

12382.44.244 /000244/

с. Въгларово

Община Хасково

Втора значителна

4

12382.41.231 /000231/

с. Въгларово

Община Хасково

Втора значителна

5

12382.71.291 /000291/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

6

12382.64.238 /000238/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

7

12382.40.180 /000180/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

8

12382.38.184 /000184/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

28.03.2024г.

1

12382.34.158 /000138/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

2

12382.36.228 /000228/

с. Въгларово

Община Хасково

Първа висока

3

12382.64.318 /000318/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

4

12382.45.230 /000230/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

5

12382.40.26 /000026/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

6

12382.65.284 /000284/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

7

12382.34.214 /000214/

с. Въгларово

Община Хасково

Не е класифициран

01.04.2024г.

1

77195.512.72 /000246/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

2

77195.512.74 /000263/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

3

77195.516.12 /000261/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

4

77195.115.56 /020447/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

5

 77195.123.32 /020420/, 77195.515.34 /000229/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

6

77195.124.45 /000229/, 77195.513.1 /000235/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

7

77195.116.81 /000272/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

8

77195.122.27 /000226/, 77195.122.26 /000441/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

9

77195.122.40 /020427/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

02.04.2024г.

1

77195.526.2 /000027/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

2

77195.533.14 /000257/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.570.25 /000292/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

4

77195.576.31 /000038/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

5

77195.625.31 /000282/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

6

77195.633.50 /000297/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

7

77195.601.28 /000295/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

8

77195.133.50 /001157/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

9

77195.591.22 /000272/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

03.04.2024г.

1

77195.151.54 /001470/, 77195.151.55 /001845/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

2

77195.151.49 /001479/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.150.72 /001267/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

4

77195.148.42 /001431/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

5

77195.148.44 /001432/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

6

77195.150.77 /001429/, 77195.150.78 /002529/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

7

77195.156.39 /001404/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

8

77195.150.84 /001410/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

04.04.2024г.

1

77195.503.30 /010443/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

2

77195.154.62 /001491/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.301.47 /001626/, 77195.301.46 /001717/,
46992.111.5 /000001/, 11867.15.37 /000137/

гр. Хасково,
с. Манастир, с. Войводово

Община Хасково

Първа висока

4

77195.305.20 /001638/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

5

77195.311.24 /001651/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

6

77195.311.32 /001657/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

7

77195.313.17 /001654/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

8

77195.317.24 /002044/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

9

77195.319.56 /002052/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

08.04.2024г.

1

77195.324.71 /001919/, 77195.324.70 /001923/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

2

77195.324.66 /001924/, 77195.324.67 /001930/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.330.87 /002905/, 77195.330.86 /002906/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

4

77195.331.24 /001390/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

5

77195.370.22 /001812/, 77195.370.24 /00193/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

6

77195.370.29 /001818/, 77195.370.26 /001819/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

7

77195.370.17 /001780/, 77195.370.20 /002535/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

8

77195.374.26 /001358/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

09.04.2024г.

1

77195.184.39 /001148/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

2

77195.182.22 /001149/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.187.32 /001285/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

4

77195.135.50 / 001157/

гр. Хасково

Община Хасково

Втора значителна

5

77195.135.47 / 001268/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

6

77195.137.33 /001160/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

10.04.2024г.

1

яз. Сивата вода, 77195.107.43 /002278/

гр. Хасково

НС ЕАД

Първа висока

2

77195.106.46 /000376/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

3

77195.106.41 /000333/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

4

77195.220.9 /000014/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

5

77195.204.17 /000596/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран

6

77195.25.17 /025017/, 77195.25.38 /000319/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

11.04.2024г.

1

77195.452.30 /000583/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

2

77195.453.31 /000907/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

3

777195.441.21 /000832/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

4

77195.435.15 /000815/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

5

77195.429.28 /000528/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

6

77195.500.51 /000525/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

7

77195.457.24 /002031/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

8

77195.452.36 /000575/

гр. Хасково

Община Хасково

Първа висока

9

77195.452.28 /000584/

гр. Хасково

Община Хасково

Не е класифициран