ГРАФИК за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях находящи се на територията на община Хасково за периода от 22.02.2024г. до 26.06.2024г.


  УТВЪРЖДАВАМ:                     
                            ГИНКА РАЙЧЕВА                 
                                                      Областен управител на област Хасково              
                     
                     
КОРИГИГИРАН ГРАФИК № 9             
за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях,
                находящи се на територията на община Хасково  за периода от 22.02.2024г. до 26.06.2024г.
от междуведомствената комисия назначена със Заповед № РД-14-7/05.02.2024г. на Областен управител Хасково            
                     
                     
Име язовир, ПИ по КК, номер по КВС Землище Собственик Класификация по степен на потенциална опасност            
22.02.2024г.            
1 37770.64.287 /000287/ с. Козлец Община Хасково Първа висока             
2 37770.48.33 /048033/ с. Козлец Община Хасково Не е класифициран            
3 37770.19.100 /000100/ с. Козлец Община Хасково Не е класифициран            
4 37770.44.36 /044036/ с. Козлец Община Хасково Не е класифициран            
5 37770.59.205 /000205/ с. Козлец Община Хасково Не е класифициран            
23.02.2024г.            
1 83288.15.46 /000046/, 51682.72.314 /000314/ с. Широка поляна
с. Николово
Община Хасково Първа висока             
2 51682.78.265 /000265/, 83288.19.131 /000031/ с. Николово,
с. Широка поляна
Община Хасково Първа висока             
3 51682.65.175 с. Николово Община Хасково Не е класифициран            
4 51682.78.270 /000270/ с. Николово Община Хасково Първа висока             
5 51682.72.286 /000286/ с. Николово Община Хасково Първа висока             
6 51682.32.64 /000014/ с. Николово Община Хасково Не е класифициран            
7 51682.72.289 /000289/ с. Николово Община Хасково Не е класифициран            
8 51682.43.31 /043031/ с. Николово Община Хасково Не е класифициран            
26.02.2024г.            
1 31365.30.298 /000298/  83288.31.71 /000071/ с. Зорница,
с. Широка поляна
Община Хасково Първа висока             
2 31365.26.264 /000264/  83288.30.62 /000062/ с. Зорница,
с. Широка поляна
Община Хасково Не е класифициран            
3 83288.13.151 /000151/  с. Широка поляна Община Хасково Първа висока             
4 83288.22.112 /000012/ с. Широка поляна Община Хасково Първа висока             
5 83288.40.109 /000009/ с. Широка поляна Община Хасково Не е класифициран            
6 83288.9.152 /000152/ с. Широка поляна Община Хасково Не е класифициран            
7 83288.36.281 /000281/ с. Широка поляна Община Хасково Не е класифициран            
27.02.2024г.            
1 31365.36.324 /000324/ с. Зорница Община Хасково Не е класифициран            
2 31365.73.215 /000215/ с. Зорница Община Хасково Не е класифициран            
3 31365.65.119 /000119/ с. Зорница Община Хасково Не е класифициран            
4 31365.90.6.91 /000091/ с. Зорница Община Хасково Не е класифициран            
5 31365.14.113 /000013/ с. Зорница Община Хасково Не е класифициран            
6 31365.19.33 /000033/ с. Зорница Община Хасково Първа висока             
7 31365.73.211 /000211/ с. Зорница Община Хасково Първа висока             
8 31365.73.213 /000213/ с. Зорница Община Хасково Първа висока             
9 31365.16.111 /000011/ с. Зорница Община Хасково Първа висока             
10 31365.26.194 /000194/ с. Зорница Община Хасково Първа висока             
28.02.2024г.            
1 18232.10.1 /010001/ с. Гълъбец Община Хасково Първа висока             
2 18232.9.23 /000023/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
3 18232.55.20 /000020/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
4 18232.23.53 /000053/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
5 18232.9.25 /000025/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
6 18232.2.27 /000027/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
7 18232.13.7 /013007/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
8 18232.52.12 /052012/ с. Гълъбец Община Хасково Не е класифициран            
05.03.2024г.            
1 38399.50.90 /000090/ с. Конуш Община Хасково Първа висока             
2 38399.55.70 /000070/ с. Конуш Община Хасково Първа висока             
3 38399.62.125 /000125/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
4 38399.76.188 /000188/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
5 38399.95.171 /000171/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
6 38399.34.24 /000019/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
7 38399.35.37 /000037/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
8 38399.31.29 /000006/ с. Конуш Община Хасково Не е класифициран            
06.03.2024г.            
1 яз. Тракиец, 72953.22.97 /000097/, 51682.81.46 /000046/, 55960.1.321 /000027/ с. Тракиец, с. Николово, с. Петелово (Община Черноочене, област Кърджали) МЗХГ Първа висока             
2 72953.24.78 /000078/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
3 72953.23.80 /000080/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
4 72953.24.69 /000069/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
5 72953.32.315 /000315/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
6 72953.32.392 /000392/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
7 72953.26.370 /000370/ с. Тракиец Община Хасково Първа висока             
8 72953.32.361 /000361/ с. Тракиец Община Хасково Първа висока             
11.03.2024г.            
1 72953.25.1031 /000031/, 72953.28.639 /000639/ с. Тракиец Община Хасково Първа висока             
2 72953.41.293 /000293/ с. Тракиец Община Хасково Първа висока             
3 72953.41.364 /000364/ с. Тракиец Община Хасково Първа висока             
4 72953.40.329 /000329/ с. Тракиец Община Хасково Втора значителна             
5 72953.503.343 /000343/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
6 72953.41.362 /000362/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
7 72953.16.191 /000191/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
8 72953.502.272 /000272/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
9 72953.41.336 /000336/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
10 72953.40,.339 /000339/ с. Тракиец Община Хасково Не е класифициран            
12.03.2024г.            
1 15429.63.50 /000050/ с. Големанци Община Хасково Първа висока             
2 15429.73.90 /000090/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
3 15429.67.71 /067071/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
4 15429.72.6 /000086/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
5 15429.61.54 /000054/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
6 15429.55.61 /000061/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
7 15429.23.39 /023039/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
8 15429.41.49 /000008/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
9 15429.13.242 /000242/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
10 15429.27.309 /000309/ с. Големанци Община Хасково Не е класифициран            
13.03.2024г.            
1 47055.8.143 /000143/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
2 47055.58.302 /000302/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
3 47055.501.101 /000101/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
4 47055.39.218 /000218/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
5 47055.500.37 /000037/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
6 47055.500.118 /000118/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
7 47055.503.306 /000306/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
18.03.2024г.            
1 яз. Мандра, 47055.504.418 /000418/,
47055.504.411 /000411/, 47055.83.329 /000329/
15429.49.43 /000043/
с. Големанци,     
 с. Мандра
НС ЕАД Първа висока             
2 47055.504.491 /000491/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
3 47055.66.430 /000430/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
4 47055.63.352 /000352/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
5 47055.504.488 /000488/ с. Мандра Община Хасково Не е класифициран            
19.03.2024г.            
1 11867.213.37 /000256/ с. Войводово Община Хасково Първа висока             
2 11867.252.39 /252039/ с. Войводово "Галус" АД Първа висока             
3 11867.42.1 /000255/ с. Войводово Община Хасково Първа висока             
4 11867.87.8 /000330/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
5 11867.29.8 /000324/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
6 11867.125.8 /000237/ с. Вайводово Община Хасково Втора значителна             
7 11867.45.318 /000318/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
8 11867.124.7 /000225/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
9 11867.124.4 /000226/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
20.03.2024г.            
1 11867.63.41 /000274/ с. Войводово Община Хасково Първа висока             
2 11867.63.45 /000275/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
3 11867.15.46 /000166/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
4 11867.15.40 /000180/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
5 11867.21.11 /000189/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
6 11867.12.160 /000160/ с. Войводово Община Хасково Не е класифициран            
7 53936.85.122 /000122/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
8 53936.94.138 /000138/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
9 53936.11.150 /000150/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
25.03.2024г.            
1 яз. Книжовник, 53936.51.355 /000355/ с. Орлово "НС" ЕАД Първа висока             
2 53936.34.242 /000242/, 53936.148.241 /000241/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
3 53936.27.208 /000208/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
4 53936.140.147 /000147/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
5 53936.59.110 /000110/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
6 53936.133.99 /000099/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
7 53936.189.334 /000334/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
8 53936.208.420 /000420/ с. Орлово Община Хасково Не е класифициран            
26.03.2024г.            
1 37321.55.252 /000252/, 37321.55.1 /055001/ с. Клокотница Община Хасково Първа висока             
2 37321.64.280 /000280/ с. Клокотница Община Хасково Първа висока             
3 37321.46.52 /000052/ с. Клокотница Община Хасково Втора значителна             
4 37321.39.206 /000206/ с. Клокотница Община Хасково Не е класифициран            
5 37321.60.217 /000217/ с. Клокотница Община Хасково Не е класифициран            
6 37321.76.332 /000332/ с. Клокотница Община Хасково Не е класифициран            
27.03.2024г.            
1 яз. Гарваново, 14550.86.59 /000016/,
14550.110.74 /000022/, 14550.110.70 /000001/
17141.148.5 /000698/, 17141.148.10 /000855/
17141.501.18 /000221/, 17141.501.20 /000671/
70250.768.952 /000952/
с. Гарваново, с. Горски извор, с. Сусам НС ЕАД Първа висока             
2 14550.30.118 /000118/, 14550.30.119 /000119/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
3 14550.30.126 /000126/, 14550.30.127 /000127/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
4 14550.30.130 /000130/, 14550.30.131 /000131/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
5 14550.30.133 /000133/, 14550.30.135 /000135/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
6 14550.30.136 /000136/, 14550.30.137 /000137/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
7 14550.28.106 /000106/, 14550.28.105 /000105/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
8 14550.28.102 /000102/, 14550.28.580 /000580/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
01.04.2024г.            
1 14550.74.89 /000089/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
2 14550.74.81 /000081/, 14550.74.82 /000082/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
3 14550.74.80 /000080/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
4 14550.36.100 /000076/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
5 14550.50.74 /000059/, 14550.50.75 /000060/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
6 14550.50.77 /000062/, 14550.50.78 /000063/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
02.04.2024г.            
1 14550.112.526 /000526/, 14550.112.525 /000525/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
2 14550.112.523 /000523/, 14550.112.522 /000522/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
3 14550.95.418 /000418/, 14550.95.417 /000417/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
4 14550.99.408 /000408/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
5 14550.63.397 /000397/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
6 14550.59.349 /000349/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
7 14550.63.455 /000455/, 14550.63.456 /000456/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
03.04.2024г.            
1 14550.72.322 /000322/, 14550.72.320 /000320/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
2 14550.72.325 /000325/, 14550.72.324 /000324/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
3 14550.71.511 /000511/, 14550.71.510 /000510/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
4 14550.71.327 /000327/, 14550.71.326 /000326/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
5 14550.89.332 /000332/, 14550.89.330 /000330/ с. Гарваново Община Хасково Втора значителна             
6 14550.91.323 /000323/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
08.04.2024г.            
1 яз. Клокотница, 14550.84.198 /000198/,
14550.85.270 /000270/, 14550.85.319 /000319/
14550.85.244 /000244/, 14550.85.290 /000290/
с. Гарваново "НС" ЕАД Първа висока             
2 14550.83.311 /000311/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
3 14550.83.309 /000309/, 14550.83.310 /000310/ с. Гарваново Община Хасково Първа висока             
4 14550.48.223 /000223/, 14550.48.224 /000224/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
5 14550.81.479 /000479/ с. Гарваново Община Хасково Не е класифициран            
09.04.2024г.            
1 12382.6.32 /000003/, 72103.95.382 /000382/ с. Въгларово,
с. Татарево
Община Хасково,
Минерални бани
Първа висока             
2 12382.4.59 /000011/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
3 12382.10.99 /000018/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
4 12382.13.44 /000044/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
5 12382.15.97 /000052/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
6 12382.15.99 /000093/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
7 12382.15.111 /000064/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
10.04.2024г.            
1 12382.32.143 /000143/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
2 12382.45.277 /000277/ с. Въгларово Община Хасково Втора значителна             
3 12382.44.244 /000244/ с. Въгларово Община Хасково Втора значителна             
4 12382.41.231 /000231/ с. Въгларово Община Хасково Втора значителна             
5 12382.71.291 /000291/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
6 12382.64.238 /000238/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
7 12382.40.180 /000180/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
8 12382.38.184 /000184/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
15.04.2024г.            
1 12382.34.158 /000138/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
2 12382.36.228 /000228/ с. Въгларово Община Хасково Първа висока             
3 12382.64.318 /000318/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
4 12382.45.230 /000230/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
5 12382.40.26 /000026/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
6 12382.65.284 /000284/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
7 12382.34.214 /000214/ с. Въгларово Община Хасково Не е класифициран            
16.04.2024г.            
1 77195.512.72 /000246/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
2 77195.512.74 /000263/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
3 77195.516.12 /000261/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
4 77195.115.56 /020447/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
5  77195.123.32 /020420/, 77195.515.34 /000229/ гр. Хасково  Община Хасково Първа висока             
6 77195.124.45 /000229/, 77195.513.1 /000235/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
7 77195.116.81 /000272/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
8 77195.122.27 /000226/, 77195.122.26 /000441/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
9 77195.122.40 /020427/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
17.04.2024г.            
1 77195.526.2 /000027/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
2 77195.533.14 /000257/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.570.25 /000292/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
4 77195.576.31 /000038/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
5 77195.625.31 /000282/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
6 77195.633.50 /000297/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
7 77195.601.28 /000295/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
8 77195.133.50 /001157/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
9 77195.591.22 /000272/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
22.04.2024г.            
1 77195.151.54 /001470/, 77195.151.55 /001845/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
2 77195.151.49 /001479/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.150.72 /001267/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
4 77195.148.42 /001431/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
5 77195.148.44 /001432/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
6 77195.150.77 /001429/, 77195.150.78 /002529/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
7 77195.156.39 /001404/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
8 77195.150.84 /001410/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
23.04.2024г.            
1 77195.503.30 /010443/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
2 77195.154.62 /001491/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.301.47 /001626/, 77195.301.46 /001717/,
46992.111.5 /000001/, 11867.15.37 /000137/
гр. Хасково,
с. Манастир, с. Войводово 
Община Хасково Първа висока             
4 77195.305.20 /001638/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
5 77195.311.24 /001651/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
6 77195.311.32 /001657/  гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
7 77195.313.17 /001654/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
8 77195.317.24 /002044/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
9 77195.319.56 /002052/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
24.04.2024г.            
1 77195.324.71 /001919/, 77195.324.70 /001923/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
2 77195.324.66 /001924/, 77195.324.67 /001930/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.330.87 /002905/, 77195.330.86 /002906/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
4 77195.331.24 /001390/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
5 77195.370.22 /001812/, 77195.370.24 /00193/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
6 77195.370.29 /001818/, 77195.370.26 /001819/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
7 77195.370.17 /001780/, 77195.370.20 /002535/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
8 77195.374.26 /001358/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
07.05.2024г.            
1 77195.184.39 /001148/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
2 77195.182.22 /001149/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.187.32 /001285/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
4 77195.135.50 / 001157/ гр. Хасково Община Хасково Втора значителна             
5 77195.135.47 / 001268/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
6 77195.137.33 /001160/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
08.05.2024г.            
1 яз. Сивата вода, 77195.107.43 /002278/ гр. Хасково НС ЕАД Първа висока             
2 77195.106.46 /000376/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
3 77195.106.41 /000333/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
4 77195.220.9 /000014/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
5 77195.204.17 /000596/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
6 77195.25.17 /025017/, 77195.25.38 /000319/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
13.05.2024г.            
1 77195.452.30 /000583/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
2 77195.453.31 /000907/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
3 777195.441.21 /000832/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
4 77195.435.15 /000815/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
5 77195.429.28 /000528/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
6 77195.500.51 /000525/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
7 77195.457.24 /002031/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
8 77195.452.36 /000575/ гр. Хасково Община Хасково Първа висока             
9 77195.452.28 /000584/ гр. Хасково Община Хасково Не е класифициран            
14.05.2024г.            
1 51891.25.110 /000110/ с. Нова Надежда Община Хасково Първа висока             
2 51891.97.161 /000161/ с. Нова Надежда Община Хасково Първа висока             
3 51891.63.389 /000389/ с. Нова Надежда Община Хасково Първа висока             
4 51891.68.254 /000254/ с. Нова Надежда Община Хасково Първа висока             
5 51891.48.177 /000177/ с. Нова Надежда Община Хасково Първа висока             
6 51891.59.284 /000284/ с. Нова Надежда Община Хасково Не е класифициран            
7 51891.54.408 /000177/ с. Нова Надежда Община Хасково Не е класифициран            
15.05.2024г.            
1 00326.151.858 /000858/ с. Александрово Община Хасково Първа висока             
2 000859 с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
3 00326.125.860 /000860/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
4 00326.47.861 /000861/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
5 00326.127.865 /000865/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
6 00326.126.872 /000872/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
7 00326.109.46 /109046/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
8 00326.115.903 /000903/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
9 00326.56.857 /000857/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
20.05.2024г.            
1 00326.20.864 /000864/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
2 00326.20.866 /000866/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
3 00326.26.867 /000867/ с. Александрово Община Хасково Не е класифициран            
4 00326.31.868 /000868/, 62880.22.52 /001006/, 62880.22.224 /001224/, 62880.22.230 /001230/ с. Александрово, с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
5 62880.22.51 /001003/, 62880.22.108 /001008/, 62880.22.50 /001015/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
6 62880.14.37 /001037/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
7 06759.25.29 /000029/ с. Брягово Община Хасково Не е класифициран            
21.05.2024г.            
1 06759.151.242 /000242/ с. Брягово Община Хасково Първа висока             
2 06759.49.122 /000122/ с. Брягово Община Хасково Първа висока             
3 62880.90.255 /001255/ с. Родопи Община Хасково Първа висока             
4 62880.92.60 /001060/ с. Родопи Община Хасково Първа висока             
5 62880.79.160 /001160/ с. Родопи Община Хасково Първа висока             
6 62880.18.286 /001286/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
7 62880.94.130 /001130/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
8 62880.52.462 /001462/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
9 62880.131.77 /001077/ с. Родопи Община Хасково Не е класифициран            
22.05.2024г.            
1 00326.1.856 /000856/, 78085.45.186 /000186/ с. Александрово, с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
2 75085.11.843 /000843/ с. Узунджово Община Хасково Първа висока             
3 78085.41.243 /000243/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
4 78085.41.244 /000244/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
5 78085.41.209 /000209/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
6 78085.41.201 /000201/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
7 78085.83.472 /000472/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
8 78085.83.466 /000466/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
9 78085.83.464 /000464/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
27.05.2024г.            
1 78085.7.927 /000927/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
2 78085.99.638 /000638/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
3 78085.80.431 /000431/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
4 78085.5.813 /000813/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
5 78085.5.848 /000848/ с. Узунджово Община Хасково Не е класифициран            
28.05.2024г.            
1 яз. Стамболийски, 68692.126.491 /000491/, 
46293.14.30 /000030/
с. Стамболийски,
с. Малево
Община Хасково Първа висока             
2 46293.52.110 /000110/ с. Малево Община Хасково Не е класифициран            
3 46293.64.351 /000351/ с. Малево Община Хасково Не е класифициран            
4 46293.35.236 /000236/ с. Малево Община Хасково Не е класифициран            
29.05.2024г.            
1 21155.93.484 /000484/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
2 21155.135.591 /000591/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
3 21155.129.601 /000601/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
4 21155.129.627 /000627/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
5 21155.32.287 /000287/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
6 21155.99.503 /000503/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
7 21155.125.663 /000663/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
8 21155.560.559 /000559/ с. Динево Община Хасково Не е класифициран            
03.06.2024г.            
1 44553.29.35 /001035/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
2 44553.48.205 /001205/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
3 44553.52.104 /001104/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
4 44553.20.158 /001158/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
5 44553.61.92 /001092/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
6 44553.35.58 /001058/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
7 44553.59.87 /001087/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
8 44553.55.72 /001072/ с. Любеново Община Хасково Първа висока             
9 44553.20.157 /001157/ с. Любеново Община Хасково Не е класифициран            
10 44553.51.182 /001182/ с. Любеново Община Хасково Не е класифициран            
04.06.2024г.            
1 27200.29.124 /000124/, 39863.90.138 /000138/ с. Елена, с. Криво поле Община Хасково Не е класифициран