Заповед № ДС-06-30 от 29.04.24г.за изменение и допълнение на Заповед