ГРАФИК № 12 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково


ГРАФИК № 12

 

за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията

към тях, намиращи се на територията на област Хасково