Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.


Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.

На основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед № РД11-1824/18.11.2014г. на Изпълнителния директор на БАБХвъв връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, федерална република Германия и Великобритания.