Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”


Извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”, ще се проведат на 14.05.2015г., четвъртък, съответно от 10,30 часа и 14,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково със същия дневен ред от проведените на 10.03.2015г. и 11.03.2015г. редовни общи събрания.

Писмата - покани за извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК Хасково”

Писмата - покани за извънредното общо събрание на  „Асоциация по ВиК Димитровград”