Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации


Ръководител:  Катя Панева -  Областен  управител на Област Хасково

Заместник-ръководител: Заместник областен управител на Област Хасково

Основни членове:

 1. Йордан Панев – експерт в Областна администрация Хасково
 2. ст. комисар Венцислав Кирчев - ВНД Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково  
 3. комисар Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция ПБЗН Хасково
 4. майор Светослав Годинов - командир на 31 Механизиран батальон Хасково
 5. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление Хасково
 6. д-р Соня Димитрова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково
 7. д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
 8. Спас Александров - Ръководител Метеорологична обсерватория Хасково
 9. инж. Тодор Марков - Управител на ВиК ЕООД Хасково
 10. Минка Мечеринкова - Областен съвет на БЧК Хасково

При необходимост по преценка на ръководителя се свикват:

 1. д-р Георги Гелов  - Изпълнителен директор МБАЛ Хасково
 2. д-р Христо Вълчанов - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 3. инж. Тонка Атанасова -  Директор РИОСВ Хасково
 4. Георги Димов - Зам. ръководител на Отдел „Диспечерски център“, „ЕР Юг“ ЕАД
 5. инж. Георги Пеев - Управител „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково
 6. Ели Василева - Басейнова Дирекция ИБР – Пловдив
 7. Георги Вълчев - Отговорник от Сеизмична станция Димитровград
 8. инж. Любомир Илиев - Директор на ТП "ДГС Хасково"
 9. Валентина Делчева - Директор на ОД „Земеделие” Хасково
 10. Христина Боева - Директор РУО –Хасково
 11. Димитър Владимиров - ИД Директор РД „Социално подпомагане“ Хасково
 12. Представители на НКЖИ