Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ


Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ

1. Информация, касаеща изграждането на ИВС на територията на област Хасково