Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности