Заместник областни управители


Приемен ден: Всяка последна сряда на месеца - 9.30 - 12.00 часа

 

Ангел Божинов

Ангел Николов Божинов е роден на 27.02.1969г. в Свиленград. Магистър по история и география от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Работил е като учител по история, бил е директор на основно училище, има стаж и като старши екскурзовод в Община Свиленград, ТИЦ“Мезек“. Преди да бъде назначен за заместник областен управител на област Хасково е бил старши преподавател по история- прогимназиален етап в ОУ“Христо Ботев“.  Женен, с две деца.

 

 Телефон: +359 38 608 049

 Митко Петров

Митко Петров Петров е роден на 5 януари 1987 г. Той е завършил бакалавърска степен по Физическо възпитание и спорт и магистърска степен по Маркетинг в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". През последните девет години е работил в търговския отдел на „Загорка“ АД.

От 2015 г. до 2019 г. Митко Петров е бил общински съветник от ПП ГЕРБ в Хасково. Член е бил на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности, на ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и ВК за проверка и анализ на дейността на общинските предприятия и сделките с общинско имущество, процедурите по ЗОП и даренията в Община Хасково, която разследва сделките за периода 01.01.2000 г. – 05.11.2015 г.

 Телефон: +359 38 608 059