Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове


Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове със следния поименен състав:

 

Ръководител:  Инж. Минко Ангелов -  Областен  управител на област Хасково      

Заместник-ръководител: Мартин Узунов – Заместник областен управител на област Хасково

Основни членове:

 1. Марина Ташева - Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Хасково
 2. Делчо Кунчев - Главен експерт дирекция АПОФУС в Областна администрация Хасково
 3. старши комисар Атанас Ненков - Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково
 4. комисар Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция ПБЗН Хасково
 5. д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
 6. Минка Мечеринкова - Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК Хасково
 7. подп. Светослав Годинов - Командир на военно формирование 52 740 Хасково
 8. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление Хасково
 9. д-р Станимира Тананова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково
 10. инж. Спас Александров - Ръководител Метеорологична обсерватория Хасково
 11. инж. Божидар Желязков - Управител на ВиК ЕООД Хасково

Членове, привличани в работата на Щаба по преценка на Ръководителя му:

 1. Директор на ТД ДАНС Хасково
 2. Изпълнителен директор на МБАЛ Хасково
 3. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 4. Директор на РИОСВ Хасково
 5. Представител на СДЗ Юг на Отдел „Диспечерски център“, „ЕР Юг“ ЕАД
 6. Управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково
 7. Представител на Басейнова Дирекция ИБРПловдив
 8. Отговорник за Сеизмична станция Димитровград
 9. Директор на ТП "ДГС Хасково"
 10. Директор на ОД „Земеделие” Хасково
 11. Директор на РУО Хасково
 12. Директор на РД „Социално подпомагане“ Хасково
 13. Ръководител на Регионална лаборатория Хасково, към ИА „Околна среда“
 14. Ръководител на „ЕСО“ ЕАД, МЕР Хасково
 15. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Хасково
 16. Представител на Окръжна прокуратура – Хасково
 17. Представители на НКЖИ - Пловдив