Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево

Обект на обществената поръчка е „строителство”, с предмет „Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево”, в близост с границата с Турция.