Показване 1 - 15 от 15
#Заглавие
 
1Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
2Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
3Областен съвет за превенция на домашно насилие
4Областен съвет за развитие на Област Хасково
5Областен съвет за сигурност
6Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
7Областен съвет за тристранно сътрудничество
8Областен съвет по условия на труд
9Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
10Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
11Областна епизоотична комисия
12Областна комисия “Военни паметници”
13Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
14Областна Комисия по заетост
15Областна комисия по транспорта