Показване 1 - 15 от 15
#Заглавие
 
1Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
2Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система
3Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
4Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
5Областен съвет за превенция на домашно насилие
6Областен съвет за развитие на Област Хасково
7Областен съвет за сигурност
8Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
9Областен съвет за тристранно сътрудничество
10Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
11Областна епизоотична комисия
12Областна комисия “Военни паметници”
13Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
14Областна Комисия по заетост
15Областна комисия по транспорта