Showing 41 - 60 of 72
#Title
 
41ОБЯВЛЕНИЕ
42ОБЯВЛЕНИЕ
43ОБЯВЛЕНИЕ
44ОБЯВЛЕНИЕ
45ОБЯВЛЕНИЕ
46ОБЯВЛЕНИЕ
47ОБЯВЛЕНИЕ
48ОБЯВЛЕНИЕ
49ОБЯВЛЕНИЕ
50ОБЯВЛЕНИЕ
51Обява Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
52Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Хасково
53Обява за конкурс - Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково.
54Областният управител на област Хасково обявява конкурс За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на област Хасково
55НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
56Конкурс За длъжността Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на област Хасково
57КОНКУРС За длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
58Конкурс за длъжността директор на дирекция АКРРДС (Прекратен)
59Конкурс за длъжността директор на дирекция АКРРДС
60Конкурс за директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"